RASVJETA

Rasvjeta ima višestruku ulogu u interijeru – funkcionalnu i dekorativnu. Ona je jedan od elemenata opremanja prostora i o njezinim efektima ovisi ugođaj u prostoru. Funkcionalna rasvjeta projektira se kao dio elektrotehničkih instalacija i rješenja se trebaju prilagoditi propisanim zakonima i normama koje definiraju razine rasvjetljenosti pojedine prostorije. Postoje dvije vrste takve rasvjete: opća i sigurnosna rasvjeta. Opća rasvjeta koristi se u normalnim uvjetima upotrebe građevine, dok se sigurnosna koristi u slučaju nužde, te osvjetljava puteve predviđene za sigurnu evakuaciju ljudi iz građevine. Ukoliko se želi postići dodatni efekt upotrebom rasvjete, potrebno je predvidjeti dekorativnu rasvjetu koja će upotpuniti opću rasvjetu i stvoriti novu dimenziju prostora. Dekorativna rasvjeta omogućuje da se svjetlom i svjetlosnim efektima na poseban način oblikuje prostor i stvara drugačiji ambijent. Osim po osvjetljavanju prostora, dekorativne svjetiljke posebne su i prema oblikovanju, one su posebno dizajnirane, pa tako postaju element koji se posebno ističe u prostoru kao dio opreme za uređenje interijera.

 

U okviru poslova vezanih za rasvjetu osposobljeni smo za izradu projekata:

 

1.      UNUTARNJA RASVJETA

        opće rasvjete

        sigurnosne rasvjete

        dekorativne rasvjete

        sportske rasvjete

 

2.      VANJSKA RASVJETA

        javne rasvjete

        arhitekturalne rasvjete

        dekorativne rasvjete

        sportske rasvjete

        rezidencijalne rasvjete

 

3.      SUSTAVA UPRAVLJANJA RASVJETOM

 

4.      PLANA JAVNE RASVJETE

 

Projekt rasvjete koji izrađujemo može biti projektiran u fazama, i to na slijedeći način:

 

        idejno rješenje – tehnički opis i vizualizacije izrađene na fotografijama

      glavrni projekt – tehnički opis svjetlotehničkog rješenja, proračuni, 3D simualcije, specifikacija opreme, nacrti položaja i ožićenja svjetiljki, jednopolne sheme i blok sheme povezivanja elemenata upravljanja i svjetiljki

        izvedbeni projekt sa svim potrebnim detaljima za izvođenje koji nisu uključeni u glavni projekt