USLUGE

Naše osnovne djelatnosti su slijedeće PROJEKTIRANJE, NADZOR i INŽENJERING u slijedećim područjima:

 

ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA I INFRASTRUKTURA

RASVJETA

ENERGETSKA UČINKOVITOST

 

U navedenim uslugama posjedujemo znanje i iskustvo koje garantira izvršavanje i najsloženijih projekata. Prije same izrade projekata provodimo detaljnu analizu i savjetovanje u kojem zajedno s investitorom definiramo projektni zadatak. Nakon dogovorenog projektnog zadatka pristupa se izradi projekta: idejnog, glavnog ili izvedbenog. Po potrebi, u dogovoru sa investitorom, projekt pratimo i u fazi izgradnje nadzorom na gradilištu pri izvođenju radova na projektiranim građevinama.

 

Upoznati smo sa širokom paletom proizvoda koje možemo implementirati u naše projekte, a u dogovoru sa investitorom tražimo rješenja koja su provjerena, dugoročno upotrebljiva i energetski učinkovita, te na osnovu provedenih analiza predlažemo projektno rješenje. Sve više se naglasak stavlja upravo na energetsku učinkovitost čiji je cilj da provođenjem isplaniranih i provedenih mjera omogući korištenje minimalne moguće količine energije, a da istovremeno razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima. Osposobljeni smo za izradu elektrotehničkih projekata na spomenicima kulture za što posjedujemo odgovarajuće rješenje Ministarstva kulutre.

 

Osim za projektiranje, ovlašteni smo za provođenje ENERGETSKIH PREGLEDA I IZRADU ENERGETSKIH CERTIFIKATA za zgrade sa jednostavnim, zgrade sa složenim tehničkim sustavom, te  za energetske preglede javne rasvjete