Samostalno izrađujemo elektrotehničku projektnu dokumentaciju:

 • elektroenergetskih instalacija
 • rasvjete
 • EK mreže
 • sustava zaštite od udara munje
 • sustava za dojavu požara,
 • sustava odimljavanja,
 • sustava plinodojave
 • sustava ozvučenja
 • sustava regulacije i upravljanja
 • TV sustava i dr.

za slijedeće tipove građevina:

 • trgovačke centre
 • komercijalno–poslovne objekte
 • stambene objekte
 • hotele i apartmane
 • industrijska postrojenja
 • obrazovne ustanove
 • zdravstvene ustanove
 • crkvene ustanove
 • benzinske postaje i dr.

Izrađujemo i elektrotehničke projekte elektroenergetskih postrojenja, trafostanica, javne rasvjete i infrastrukture,

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća sve potrebne faze i nivoe razrade:

 • Idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole / rješenja o uvjetima gradnje
 • Glavni projekt za potrebe ishođenja potvrde glavnog projekta / građevinske dozvole
 • Izvedbeni projekt za potrebe izvođenja radova
 • Kordinacijski nacrti za potrebe izvođenja radova
 • Izvedeno stanje („as – built“ dokumentacija)