Samostalno obavljamo stručni nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih instalacija. U opsegu poslova stručnog nadora obuhvaćeno je:

  • tehničko savjetovanje i zaštita interesa investitora vezano uz izbor opreme i izvoditelja radova
  • pregled i kontrola kvalitete izvedenih radova
  • praćenje ispunjavanja terminskog plana izvođenja radova
  • obračun i kontrola kvantitete izvedenih radova, prema ispostavljenim situacijama
  • učešće u završnom obračunu i primopredaji izvedenih radova
  • izrada završnog izvješća nadzornog inženjera i ostale dokumentacije potrebne za tehnički pregled
  • učešće na tehničkom pregledu i stručne aktivnosti do ishođenja uporabne dozvole