Energetsko certificiranje

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
Klasa: UP/I-360-02/17-18/125, Ur.br.: 531-04-2-17-2 od 2. studenog 2017.

Ovlaštenje za energetski pregled javne rasvjete Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
Klasa: UP/I-360-02/17-18/125, Ur.br.: 531-04-2-17-3 od 2. studenog 2017.

Osoba imenovana za potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima i energetskih certifikata je Ivan Barušić, mag.ing.el. koji je u Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada upisan pod brojem P-1074/2017.

Ovlašteni smo za provedbu energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata sukladno Rješenju Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, registarski broj ovlaštene pravne osobe: P–1074/2011, u sljedećem opsegu:

  • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom
  • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom – u dijelu koji se odnosi na elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
  • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
  • energetski pregled javne rasvjete